Omnis - Det integrerte sikkerhetssystemet

Omnis er et unikt integrert sikkerhetssystem. Med innbruddsalarm, adgangskontroll, kameraovervåkning og branndeteksjon for offentlige og private virksomheter som skal ha full kontroll over sikkerheten. I systemet kan man ha sentral overvåkning over en eller flere bygninger, med alle personrelaterte funksjoner i et og samme system. Navnet Omnis er latin og betyr ”alt” eller ”alle”. Det er et passende navn på et system som inneholder alle verktøy som kreves i et moderne security management system med muligheter for å overvåke, påvirke og følge opp alt som omhandler sikkerheten.